Nordic Sustainable Economy

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Serien för podcasts med rubriken Nordic Sustainable Economy reflekterar över ekonomiska och samhälleliga utmaningar i den nordiska och baltiska regionen. Alltsomoftast kretsar sig diskussionen kring ekonomi mest om räntor, tillväxt, nya produkter och nya serviceformer, det vill säga de klassiska kriterier som definierar ekonomins hälsa. Som om ekonomin skulle verka i sin egen bubbla och därifrån göra övriga samhälleliga funktioner möjliga. Men det finns så många fler dimensioner. Ekonomisk aktivitet är nödvändig för att hålla samhället rullande, men vi borde istället fokusera mer på förutsättningarna för ekonomin att fungera på ett hållbart sätt. Med hjälp av estniska och utländska gäster ska vi diskutera om vad som är viktigt nu och i framtiden. Byggandet av en elastisk ekonomi, framtida krav inom utbildning, adaptering av nya färdigheter för nya realiteter, finansekonomi versus välfärdsekonomi, unga personer och landsbygdens roll, det mentala landskapet och lycklighet, liv i eco-städ

Senast uppdaterad:
2022-06-08 11:05