Nordisk jämställdhetsfond 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk likestillingsfond skal stimulere nordisk samarbeid med utgangspunkt i samarbeidsprogrammet for likestilling (2019–2022.) Fondet skal støtte prosjekter som gir nordisk merverdi og som bidrar til likestilling i Norden.

Senast uppdaterad:
2022-12-21 10:16