Nordic sustainable business solutions and state of transition during the High-Level Week at UNGA and at COP28

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Baserat på en ny rapport med en holistisk och bred sammanfattning kommer samtalen att ge företag, beslutsfattare och den globala publiken insikt om hållbarhet i hela Norden och nordiska lösningar. COP28, som äger rum under högnivåveckan för FN:s generalförsamling och klimattoppmötet, kommer att underlätta dialogen och inspirera till handling globalt. Med fokus på omställning, natur och klimat kommer verkliga lösningar och åtgärder att tas upp på bordet som FN:s generalsekreterare har efterlyst.

Senast uppdaterad:
2023-05-09 15:38