Nordisk konferanse om fysisk aktivitet 2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk konferanse om fysisk aktivitet høsten 2022 for å legge grunnlag for et styrket nordisk samarbeid om kunnskap og tiltak for å fremme fysisk aktivitet på kort og lengre sikt. Konferansen planlegges for gjennomføring både digitalt og fysisk - en møteplass med spinn-off-effekter. Et overordnet mål er å skape økt oppmerksomhet om fysisk aktivitet, styrke landenes arbeid, løfte fram felles muligheter og utfordringer, samt effektive tiltak og kunnskapsbehov for å møte utfordringene, herunder mulige løsninger og tiltak som kan fremme fysisk aktivitet i dagligliv og fritid for alle grupper i befolkningen uavhengig av alder, kjønn og sosioøkonoimisk bakgrunn. Konferansen vil sannsynligvis være 95 % digital. Det brede publikum/målgruppe vil ikke kunne inviteres til en fysisk konferanse. Vi vil legge vekt på kostnadseffektive løsninger, hvilket taler for en digital konferanse. Samtidig vil vi se på løsninger der noen kan følge deler av konferansen og/eller noen parallellsesjoner med fysi

Senast uppdaterad:
2022-11-23 12:54