Diversity and Inclusion in the Workplace

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen är absolut nödvändigt för hållbara, konkurrenskraftiga och innovativa företag och samhället i stort. Denna serie, designad av Diversify, kommer att erbjuda livestreamade och allmänt tillgängliga paneldiskussioner mellan experter och människor med levda erfarenheter som kan tända samtal mot en mer inkluderande och mångsidig arbetsplats, sprida medvetenhet och introducera idéer för personlig, professionell och organisatorisk utveckling. Samtalen kommer att utforska relevansen av intersektionalitet och rättvisa i ett nordiskt och globalt sammanhang om ämnen som förmåga, inkluderande kommunikation, mentalt välbefinnande och ledarskap.

Senast uppdaterad:
2023-06-08 15:52