FI: Nordiska nätverk för cirkulärt byggande

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Byggande konsumerar hälften av jordens råvaror. Om vi skall nå Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen av jorden till 1.5 grader och överkonsumtionen av naturresurser bör byggbranschen ha en stark roll. Forskningresultat visar att cirkulär ekonomi har en stor potential att påverka miljön positivt särskilt vad gäller byggsektorn. Projektet ”Nordiska nätverk för cirkulärt byggande” strävar efter att identifiera, värdera och omsätta i praktiken de bästa nordiska principerna för cirkulär ekonomi i byggsektorn. Syftet är att tillämpa vetenskapliga lösningar i praktiken och utbyta nordiska erfarenheter av smidiga policys och praxis. I praktiken kommer projektet att beskriva det nuvarande läget i olika sektorer i fråga om cirkulärt byggande. Syftet är bl.a. att ge en lägesbild av målnivån på basis av indikatorer för resurseffektivitet. Projektet kommer också att fördjupa utbytet av goda lösningar (best practices) mellan olika aktörer som t.ex. forskning, industri, den kommunala sektor

Senast uppdaterad:
2023-11-06 16:15