SPROGSAMARBEJDET - Nordkurs

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordkurs er et samarbeid mellom nordiske universiteter som tilbyr undervisning i Nordens språk, kultur og litteratur. Nordkurs arrangerer sommerkurs i og om Nordens samfunnsbærende språk for universitetsstudenter i språk, nordistikk, lingvistikk og lit-teraturvitenskap. Sommerkursene arrangeres i de nordiske landene og omhandler de respektive lands nasjonale språk og litteratur. Kursene er tilgjengelige for studenter som er innskrevet på et av Nordens universiteter. Kursene er som regel poenggivende, og kan gi opptil 10 ECTS poeng. Forma°let med Nordkurs er å bidra til å styrke nordiske universitetsstudenters kunnskaper i og om Nordens samfunnsbærende språk.

Senast uppdaterad:
2021-02-04 14:51