IFI - Nordisk-baltisk samarbejdsprojekt i Estland om immigration og integration af flygtninge

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Formålet med prosjektet er å bygge kompetanse og kapasitet i de baltiske land knytett til integrering av nyankomne flyktninger. Dette skal gjøres gjennom utvikling og utveksling av forsknings- og praksisbasert kunnskap på integreringsområde gjennom avholdelse av konferanser, seminarer og studieturer.

Senast uppdaterad:
2021-09-02 11:32