Utbildning för hållbar utveckling (4.5)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Prosjektet Utbildning för hållbar utveckling är en del av programmet Hållbara livsstilar i Norden. Programmet är samarbete mellan MR-JÄM, MR-MK, MR-FJLS, MR-U, MR-K og MR-SAM (NORDBUK og Expertgruppen för hållbar utveckling). Programmets mål är att bidra till att göra det lättare att leva hållbart i Norden, och att utvecklingen mot normaliseringen av hållbara livsstilar försnabbas. Projektet Utbildning för hållbar utveckling har som mål att stärka hållbar utveckling inom utbildning genom alla utbildningsstadier med fokus på lärarrollen och lärarkompetenser.

Senast uppdaterad:
2021-11-16 09:11