Kulturanalys Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Kulturanalys Norden är en nordisk kulturpolitisk kunskapsbas till nytta för det nordiska kulturpolitiska samarbetet, nationella myndigheter, kulturlivet i de nordiska länderna och nordisk kulturforskning. Kulturanalys Norden ska fungera som en kunskapsmässig knutpunkt mellan de nordiska ländernas kulturmyndigheter, nordiska samarbetsorgan och institutioner, forskare inom kulturpolitik och statistiska centralbyråer. Detta ska åstadkommas genom att Kulturanalys Norden: • främjar en långsiktigt och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik, • genomför utredningar och analyser av kulturpolitiska frågor som kan bidra till policyrelevant kunskap, och • sprider kunskap och forskning om kulturpolitik

Senast uppdaterad:
2022-11-18 14:48