Nordic Side UN COSP16

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I 2023 har Island ordførerskap i Nordisk ministerråd og leder funksjonshinderrådet. I den anledning vil Sosial- og arbeidsmarkedsministeriet arrangere et side event på UN COSP 16 for CRPD. Tema for sideeventen vil være i tråd med UN sine prioriteringer og Nordisk Ministerråds visjoner og program på nordisk samarbeid om funksjonshinders spøremål. Da vil en del av side eventet bli basert på prosjektet -En digital fremtid - nye utfordringer og løsninger for mennesker med nedsatt funksjonsevne- som Island har ansvar for i 2023 og er belyst i tidligere prosjektbeskrivning som er allerede vedtatt. I det prosjektet ser man særlig på hvordan vi kan oppfylle bestemmelser av paragraf 9 i FN´s konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Senast uppdaterad:
2023-02-20 15:02