Nordic Unemployment insurance meeting / Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde 2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte har arrangerats vartannat år i över 50 år. Mötet samlar sakkunniga inom arbetslöshetsförsäkringen från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Färöarna samt Åland. Syftet med mötet är att diskutera frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen i Norden, sprida kunskap om arbetslöshetsförsäkringslagstiftningen i Norden och utbyta information om lagstiftningens effektivitet och funktion. Detta kan bidra till att förbättra det konventionerna om social trygghet och/eller arbetslöshetsförsäkringssystemen i de deltagande länderna. Tema för mötet i 2022 är ”Arbetslöshetsförsäkringssystemens funktion och dess hållbarhet under kriser.” Den globala pandemin är den senaste och en av de största händelser som har satt arbetslöshetsförsäkringssystemen på en hård provning, i såväl de Nordiska länderna som på andra håll. Mötet kommer att samla erfarenheter och lärdomar från det gångna året för att hjälpa arbetslöshetsförsäkringssystemen att bygga motstån

Senast uppdaterad:
2022-06-29 10:19