NABO - Ungas sociala inkludering och delaktighet i norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har identifierat ungas sociala inkludering och delaktighet i socioekonomiskt utsatta områden som en av de mest angelägna frågorna idag. Syftet med projektet är att inom ramen för det svenska ordförandeskapsprogrammet synliggöra och arbeta för att minska ojämlikhet och segregation samt öka ungas delaktighet i socioekonomiskt utsatta områden. Utifrån Nordiska ministerrådets vision att Norden ska vara den bästa platsen i världen för unga, är det viktigt att främja ungas sociala inkludering och delaktighet i socioekonomiskt utsatta områden. Vi vill när projektet är klart att det ska finnas en samlad nordisk kunskapsbild på ungas sociala inkludering som utgår ifrån ett ungdomsperspektiv. Det handlar alltså om att vi ska integrera unga i arbetet, vi ska inhämta kunskap från unga kring vad social inkludering är för dem.

Senast uppdaterad:
2023-01-30 11:20