Fællesrådet for Tröndelag och Jämtland Härjedalen 2021 - 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Föreningen Fellesrådet är en ny gränsregional plattform som bildades 2021 och är under etablering. Succesivt byggs organisation och de operativa planerna upp. Detta är ett levande arbete och följer i mångt och mycket de riktlinjer och visioner som Nordisk ministerråd tagit genom handlingsplan 2021-24, ”Vores vision 2030” och ovan nämnda tre temagrupper ” Grøn og inkluderende byudvikling, grønne og inkluderende rural udvikling samt grønne, innovative og resiliente regioner”. Givetvis följer också Fellesrådets långsiktiga arbete, de olika strategier som beslutas om i Jämtland Härjedalen och Trøndelags fylke. De stiftande medlemmarna i Fellesrådet är Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag fylkeskommune och Naboer.

Senast uppdaterad:
2023-08-21 15:14