The Nordic-Baltic pilot of Eu Digital wallet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Eu felles lovverk om elektroniske tillitstjenester (eIDAS) har gjennomgått revisjon. Den største endringen som nå behandles av EU-rådet og parlamentet er en harmonisert digital lommebok. Lommeboken skal være gratis for alle innbyggere og inneholde eID på sikkerhetsnivå høyt. For å sikre innføringen av lommeboken skal det med støtte fra Digital programmet gjennomføres stor skala piloter av lommeboken. Pilotene vil ha oppstart tidlig 2023. Dette prosjektet styrker de Nordisk-baltiske landenes evne til levere en god søknad og gir mulighet til å koordinere en Nordisk-baltisk pilot frem til full oppstart i 2023. Prosjektet støtter og bedrer leveranseevnen til det Nordisk baltiske samarbeidet om eID (NOBID) som er en del av CBDS programmet. Pilotene må understøtte en eller flere prioriterte brukerhistorier i kommisjonens arbeid med lommeboken. Brukerhistorier vil understøttede pågående prosjektene i CBDS som datadeling og utdanning samt aktiviteter om singel digital Gateway + helse.

Senast uppdaterad:
2023-09-07 17:11