The Nordics as THE career destination of the future workforce

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Tillgång till kompetens blir alltmer en kritisk fråga i de flesta utvecklade ekonomier. I vilken grad erbjuder nordiska värderingar som tillit, jämlikhet, hållbarhet och öppenhet ett framtida hem och en livsstil som passar in i globala talangers värderingar och ambitioner? Med insikter från globala talanger som bor i Norden samt varumärkesfrämjare i Norden, kommer detta nordiska samtal att diskutera hur den nordiska livsstilen kan anpassas till den framtida globala arbetskraftens ambitioner i en tid utan motstycke av oanad instabilitet i våra samhällen , ekonomier och arbetsmarknad.

Senast uppdaterad:
2023-05-09 15:41