Terre Madre Nordic 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Terra Madre Nordic är en kringresande,biennal mötesplats för råvaruproducenter, mathantverkare, aktivister och andra som arbetar i enlighet med i Slow Foods filosofi i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island,Sverige, Sapmi och Åland. Dagarna i Stockholm är en festlighet då vi tillsammans med Eldrimner (resurscenter för mathantverk) anordnar möten mellan medborgare och nordiska aktörer. Genom seminarier, workshops och mingel hoppas vi skapa nya tillfällen för dialog mellan representanter från alla de nordiska länderna och självstyrande regioner. I syfte att hitta strategier för att säkra god, ren och rättvis mat vill vi visa upp den nordisk mångfalden och kunskapen. Eventet öppnar även upp till diskussioner om hållbar, kreativ och pragmatisk konsumtion och turism över de nordiska gränserna.

Senast uppdaterad:
2023-01-11 16:07