Klimat och luftföroreningsgruppen (KOL) sekretariatsfunktion förvaltning 2016-2018

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Den överordnade målsättningen för Klimat- och luftföroreningsgruppen (KOL) är att bidra till att utslipp av klimagasser og luftforurensninger er redusert for å unngå alvorlige klimaendringer. Utslippene av sot, metan og dannelse av troposfærisk ozon er redusert. Skader på miljø og menneskers helse forårsaket av luftforurensning overskrider ikke tillatte grenseverdier eller internasjonale krav for luftkvalitet, eller naturens tålegrenser for miljøskader. Landenes samlede utslipp og utslippene fra enkeltkilder holdes under internasjonale fastsatte krav. Detta ramkontrakt ingås mellan Nordiska ministerrådet och Miljøstyrelsen, Danmark Genom ramkontraktet åtar sig förvaltningsorganet att anta sekretariatsfunktionen för Klima- og luftgruppen (KOL). Kontraktet omfattar projektverksamhet och sekretariatsfunktionen enligt det gällande årliga arbetsprogrammet, godkänt av ÄK-M.

Senast uppdaterad:
2021-10-11 10:05