NorMar Plastic

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

De nordiska havsmiljön står framför flera utmaningar, varav många kan endast lösas i samarbete mellan länder på international nivå, var ett av dessa är plastskräp i marin miljö. NordMar Plastic mål är att bidra till harmoniserade standarder baserade på bästa praxis och aktuell kunskap för att definiera, upptäcka, analysera, studera och övervaka plast i miljön i samarbete med internationella åtgärder och insatser för att säkerställa intressen och unikheten i den extraordinära nordiska arktiska miljön. NordMar Plastic kommer att engagera allmänheten för att diskutera och mildra miljöpåverkan av plast i den nordiska miljön. Ökad kunskap om den enorma utmaningen av plastavfall i havsmiljön kommer att stödja den internationella vetenskapliga arenan maximera värdet av framtida forsknings- och övervakningsdata, vilket gör datan jämförbar mellan områden som har varit ett av de största hindren i plastforskningen. NordMar Plastic projektet fortsätter från det norska ordförandeprojektet.

Senast uppdaterad:
2023-01-17 13:59