Nordisk LGBTI- och jämställdhetsfond 2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk LGBTI- og likestillingsfond skal stimulere nordisk samarbeid med utgangspunkt i samarbeidsprogrammet for likestilling (2019–2022) og stimulere nordisk samarbeid om lik behandling, rettigheter og muligheter for LGBTI-personer i Norden.

Senast uppdaterad:
2022-09-22 13:06