Mining towns in transition

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det här projektet organiserar den första av två sommarskolor för doktorander i norra Québec och Fennoscandinavia 2019 och 2020. Genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt kommer forskarskolorna att titta på gruvsamhällen i Arktis som genomgår förändringar till följd av upp- och nedgångar i efterfrågan på mineral på världsmarknaden. Projektets huvudsyfte är att deltagarna ska utbyta, bedriva forskning och få en grundlig förståelse för dessa cykler: varför de äger rum, vilka konsekvenser de får för samhällen i Arktis, vilket arv de lämnar efter sig och hur lokala aktörer har hanterat dem och hur de påverkat förutsättningarna för hållbar utveckling. Studenter och forskare kommer att skriva artiklar för en specialutgåva av tidskriften The Extractive Industries and Society, som jämför kanadensiska och fennoskandinaviska erfarenheter. De kommer även att producera rapporter, policyinfo, blogginlägg och podcast för intressenter och för en mer allmän publik.

Senast uppdaterad:
2023-12-06 15:49