Nordic EDU-talks: Open minds and creative solutions to global challenges

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Allmänn tillgång till gratis utbildning är en hörnsten i vår nordiska väldfärdsmodell. Nordisk utbildning har inte bara inspirerat aktiva och kritiskt tänkande medborgare att bygga upp starka demokratier utan har också skapat kreativa attityder att skapa innovativa idéer och hållbara lösningar på globala utmaningar. Våra 'Nordic EDU-talks' kommer att inleda diskussioner om våra utbildningssystem och hur investeringar i allmän offentlig utbildning kan agera som en katalysator för god offentlig styrning, jämlikhet och ett sätt att tackla dagens utmaningar, såsom COVID-19, demokratiskt underskott, klimatförändringar m.m. Våra seminarium kommer att inkludera röster från alla nivåer - politiker, forskare, entreprenörer och aktivister.

Senast uppdaterad:
2022-06-02 12:36