The 5th Northern Lights Film Festival in Belarus

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Prosjektets hovedmålsettning er å forfremme felles nordisk-baltiske verdier og yttringsfrigheten i media og kunst i Hviterussland gjnnom å arrangere den 5. nordisk-baltiske filmfestivalen Nordlys. Festivalen vil også bidra til et mer positivt bilde av Norden og Baltikum i Hviterussland, og for å etablere kontakter mellon nordiske, baltiske og hviterussiske filmskapere. Minst 14 filmer vil velges ut, rettigheter from framvisning vil skaffes, undertitlene vil oversettes til hviterussisk, og minst 4 nordiske gjester vil inviteres. Festivalen vil ta plass i Minsk under våren 2019, og et mindre program sannsynligvis vil arrangeres i en annen by under høsten. Under festivalens løp vil minst 5 workshopper, masterklasser og andre møter arrangeres. Hovedmålgruppen er unge filmelskere og profesjonelle fra filmindustrien. Prosjektets partnere er nordiske og baltiske ambassader, dansk Kulturinstitutt i Riga og et flertall av lokale partnere.

Senast uppdaterad:
2021-02-24 14:00