Improved cross-border digital services for studying abroad in the Nordic and Baltic Countries (CBDS-Study)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet CBDS-Study stöder Nordiska ministerrådets vision 2030, vars överordnade mål är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Projektet ansluter sig också till programmet Cross-Border Digital Services (CBDS) med samma mål och likaså till Finlands ordförandeprogram i Nordiska ministerrådet 2021 under projektet "Världens smidigaste vardag och rörlighet länder emellan tack vare digitaliseringen".CBDS-Study projektets målsättning är att bidra till utvecklingen av förbättrade och välfungerande, gränsöverskridande digitala tjänster mellan myndigheter i Norden och Baltikum. Avsikten är att interoperabilitet, dataöverföring och gränssnitt mellan digitala system stöder och förbättrar smidigheten och flexibiliteten i att studera i ett annat nordiskt/baltiskt land.

Senast uppdaterad:
2022-09-27 15:12