IFI - Förstudie, Migration Values in the Nordic Countries

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningar och underlag till en större genomförandestudie i Sverige, Norge, Danmark och Finland avseende migranter emancipation och demokratiska värderingar. Ett mål för att jämföra hur migranter skiljer sig åt värderingsmässiga mellan de olika länderna. Ambitionen är att utveckla ett gemensamt verktyg så att skillnader och likheter mellan de nordiska länderna kan mätas och analyseras i genomförandestudien.

Senast uppdaterad:
2021-04-26 13:29