Strengthening the Nordic presence in Eastern Latvia - a Nordic pop-up office in Daugavpils

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Huvudmålet är att stärka nordisk närvaro i Östra Lettland (Latgale-regionen), främja nordiskt samarbete med regionen, inklusive etablering av nätverk, deltagande i nordiska program och projekt samt anordning av nordiska evenemang. Östra Lettlands historia, kultur, ekonomiska och demografiska indikatorer, liksom etniska sammansättning, skiljer sig från resten av Lettland, och avståndet mellan Daugavpils och Riga är kännbart inte bara fysiskt utan också mentalt. Att inkludera Latgale-regionen i såväl ett lettiskt samt nordiskt sammanhang är således i linje med den nordiska visionen om en socialt hållbar region där vi delar gemensamma värderingar med fokus på demokrati, kultur, jämlikhet, sammanhållning, icke-diskriminering och yttrandefrihet.

Senast uppdaterad:
2023-06-06 14:01