Future-proofing our societies: the skills of tomorrow

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Inför till synes oändliga och överlappande globala kriser de senaste åren har det varit lätt att ibland känna sig hjälplös, okunnig och oförberedd. För många av oss är den utbildning vi fick i skolan helt enkelt inte längre lämplig för att förstå världen omkring oss. Därför måste det vara en prioritet att se till att dagens ungdomar och framtida generationer efter dem är bättre rustade än vi är. Detta Nordic Talk samlar en rad engagerande nordiska och internationella talare för att presentera "morgondagens färdigheter" ur ett globalt, tvärsektoriellt perspektiv. Denna Nordic Talks paneldebatt kommer att ingå i det årliga evenemanget Partnering for Change i september 2022, som arrangeras av Reach for Change i samarbete med BMW Foundation och Stockholms stad.

Senast uppdaterad:
2022-05-24 19:37