Programme for Environment and Climate Co-operation – application programme for Nordic-Russian projects

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Programmet är ett ansökningsprogram som stödjer de nordiska och nordvästryska icke-kommersiella samarbetsprojekten inom miljö och klimat på regional och lokal nivå. Programmet kombinerar finansiering från två källor: det Nordiska Ministerrådet (NMR) och Barents Hot Spots Facility (BHSF), vilket är en förvaltningsfond som förvaltas av Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

Senast uppdaterad:
2023-01-13 13:02