Baltic Environmental Moot Court

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Hovedaktiviteten i prosjektet «Baltic Environmental Moot Court» er simulering av en rettsak om miljø og menneskerettigheter a-la høring i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Moot Court er en innovativ undervisningsmetode som brukes mye internasjonalt. Deltakerne er skoleelever fra Finland, Estland, Norge og Russland som forbereder saken til Moot Court finale (Mai 2022). Målet med prosjektet er å engasjere unge fra ulike land til å diskutere relasjonen mellom slike menneskerettigheter som retten til liv, -privatliv,- informasjon og globale miljøutfordringer.

Senast uppdaterad:
2022-06-13 10:14