Resiliens i bioekonomin (NKJ)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Precis som att länder går samman för att samarbeta kring militärt försvar behövs gemensamma strategier för försörjning. Nationella lösningar kan stärkas genom aktiva samarbeten mellan länder. I Norden finns starka kopplingar mellan länderna inom FJLS-sektorerna. Flera ledande företag är verksamma i flera av de nordiska länderna. Det finns goda förutsättningar att genom aktiv dialog identifiera områden där ökad och formaliserad samverkan kan underlätta beredskapen stärka resiliensen i händelse av kris. Det är viktigt att söka svaren på konkreta frågor som: Vilka är de kritiska komponenterna i värdekedjorna inom den nordiska bioekonomin och hur påverkas dessa? Hur påverkar kriserna, osäkerheten och volatiliteten arbetskraften, energipriser, insatsvaror, investeringar m.m.?

Senast uppdaterad:
2023-12-15 11:16