Nordic Innovation Summit 2023

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordic Innovation Summit (NIS) lanserades 2018 av National Nordic Museum (NNM), och samlar tankeledare inom ekonomi, hållbarhet, politik och teknik för att utbyta idéer, diskutera frågor och utforska möjligheter av ömsesidigt intresse; målet är att påskynda innovation och få igång ekonomiskt och kulturellt utbyte. Toppmötet, på sitt sjätte år, presenteras personligen och via livestream (nationellt och globalt för mer än 19 nationer) och kommer att omfatta representation från USA och alla fem nordiska nationer. Det två dagar långa toppmötet, den 10-11 maj 2023, kommer att vara värd för huvudtalare och paneldeltagare fokuserade på temat "Sustaining Sustainability" och presentera ämnen som hållbar urbanisering, kollaborativ design av arbetsplatser, cirkulär ekonomi, grön omställning, hållbart flyg och koldioxidneutrala affärsmetoder.

Senast uppdaterad:
2023-11-28 12:25