Kartläggning av digitalisering av domstolar i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Digitalisering av domstolarna kan göra domstolsarbetet effektivare och snabbare och det kan reducera den administrativa bördan för individer/borgare och företag. Domstolarnas handläggning måste samtidigt vara säker ur ett tekniskt perspektiv och den måste uppfylla de krav som följer av processreglerna i respektive land. Länderna i Norden och Baltikum har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen och de har sannolikt valt olika tekniska och rättsliga lösningar. En kartläggning av digitaliseringen av domstolar i Norden och Baltikum ska ligga till grund för ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som kan främja ländernas övergång till digitalisering inom den offentliga sektorn. Resultaten av en sådan kartläggning kan också ligga till grund för ett fortsatt samarbete mellan länderna i linje med EU:s digitala inre marknad.

Senast uppdaterad:
2021-03-22 12:13