Situasjonsanalyse selvmordsforebygging

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

De mange lighedspunkter mellem de nordiske lande gør det oplagt at sammenholde og dele erfaringer med selvmordsforebyggelse på tværs af landegrænser. Formålet med projektet er at udføre en situtationsanalyse omkring forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg i de nordiske lande. Situationsanalysen vil bestå af en litterturgennemgang baseret på nyeste forskningsresulatater fra de nordiske lande, en epidemiologisk analyse af seneste trends for selvmords- og selvmordsforsøgsrater, en opsummering af hovedkomponenter i nationale handlingesplaner, en gennemgang af selvmordsforebyggende initiativer i de enkelte lande på baggrund af interviews med hovedaktører i de enkelte nordiske lande (vha. spørgeskema og interview) og lister over aktører inden for det selvmordsforebyggende område, inkl. forskere og frivilligorganisationer. Raporten vil kunne styrke det nordiske samarbejde og hjælpe med at sætte prioriter for nationale indsatser ved at identificere udfordinger og opsummere viden.

Senast uppdaterad:
2023-10-23 10:52