Health and Sustainable Development of Society

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Målet med projektet Health and Sustainable Development är att utbyta kunskap och erfarenheter om hälsa och hållbar utveckling för att stärka det nordisk-ryska samarbetet, och inbjuda experter och organisationer och att skapa nya samarbetsnätverk för att stöda existerande samarbetsformer. Målgrupper är representanter för myndigheter, experter och NGOs, som arbetar i ett brett perspektiv inom hälso-området. Målet är också att fokusera på barn, fullvuxna och äldre och som representerar olika målgrupper inklusive människor med speciella behov. Projektet kommer också att fokusera på kvinnors och mäns hälsa, reproduktiva rättigheter och hur kultur används inom hälsovården. Huvudaktiviteterna är tre seminarier om: 1. Equal Opportunities for Health 2. Reproductive Health and Rights 3. Health, Culture and Sustainable Development

Senast uppdaterad:
2021-12-17 11:21