Nordic Talks at UC Berkeley with the Nordic Consulates West Coast USA

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

De nordiska konsulaten på västkusten, i samarbete med det nyligen lanserade Nordiska centret vid UC Berkeley, vill vara värd för 3 högprofilerade nordiska samtal på Berkeley årligen som bygger på den framgångsrika piloten av "Nordic Talks at Berkeley" 2019 sponsrad av Nordiska rådet av ministrarna. Ämnen som diskuteras kommer att ligga i anslutning till den nordiska varumärkesstrategin (dvs. Öppenhet, Förtroende, Innovation, Hållbarhet, Medkänsla) och högprofilerade talare kommer att vara en blandning av nordiska och amerikanska individer. UC Berkeley har utnyttjat momentumet från pilotprojektet "Nordic Talks at Berkeley" vid University of California, Berkeley för att lansera Nordic Center vid UC Berkeley under en tvåårig inledande period (juli 2021 – juni 2023). Aktiviteterna i detta projekt kommer att bidra till att öka sannolikheten för fortsatt framgång för Nordic Center vid UC Berkeley.

Senast uppdaterad:
2024-05-02 10:43