Scope, content and conceptual approaches to a new global agreement to combat marine plastic litter and microplastics

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Hovedformålet er å følge opp vedtaket fra det nordiske ministermøtet på Island 10.april hvor Nordisk Minsiterråd for Miljø og Klima besluttet å bevilge midler til en studie om innretning og innhold i en ny global avtale mot marin forsøpling. Rapporten vil støtte opp om den globale politikkutviklingen ved å bidra med konkrete elementer inn i diskusjonene om hva som skal reguleres på globalt nivå og spille inn til arbeidet i ekspergruppen opprettet av FNs miljøforsamling (AHOEEG) frem mot det neste møtet i FNs miljøforsamling UNEA-5 februar 2021.

Senast uppdaterad:
2020-12-16 11:15