SMARTIE - SMart young Adults' Responsiveness To Information in extraordinary Events

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Under den pågående Covid-19 pandemin har hälsomyndigheter uttryckt svårigheter med att nå ut till unga vuxna med information samt att kunna upprätta en dialog med dem. Detta är ett bekymmer som har uppmärksammats i flera länder. Detta projekt SMARTIE kommer att samarbeta med unga vuxna och myndigheter för att finna nya lösningar för kommunikationsstrategier genom att fokusera på erfarenheter under pandemin i Sverige, Finland och Quebec (Kanada). Studien kommer att baseras på intervjuer med unga vuxna (studenter) och resultatet kommer vidare att behandlas vid workshops med unga vuxna och intressenter (som myndigheter) för att tillsammans utveckla och designa kommunikationslösningar och strategier. Projektmedlemmar är Högskolan i Halmstad, Åbo Akademi i Finland, samt Université de Sherbrooke i Quebec, Kanada

Senast uppdaterad:
2022-12-21 11:58