IFI - Økt likeverdighet og integrering/inkludering i opplæring gjennom utvikling av litterasitet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Dette prosjektet er rettet inn mot barnehage, grunnskole og videregående opplæring, og har som overordnet mål å redusere forskjeller i skoleprestasjoner mellom elever med de nordiske språkene som førstespråk og elever med majoritetsspråkene som andrespråk. Prosjektet har til hensikt å dele og utforske kunnskaper og erfaringer innenfor litterasitetsutvikling i de nordiske landene. Projektets metode er seminarer som avholdes i de forskellige landene. På seminarerne deles og spredes ny kunnskap og metoder på tvers av land og sektorer. Hovedspørsmålet som vi ønsker å utforske er: Kan et interkulturelt perspektiv minske forskjeller i skoleprestasjoner mellom elever med majoritetsspråket som førstespråk og elever med majoritetsspråket som andrespråk, og vil dette perspektivet fremme integrering/inkludering?

Senast uppdaterad:
2021-09-08 14:13