Marknadföring av handbok mot sexuella trakasserier i justitieförvaltningsområdet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Framtagande av kommunkationsplan, marknadsförningsvideon och lanseringsseminarierium för nordiska ministerrådets kommande handbok om sexuella trakassierier för domstolsväsendhet

Senast uppdaterad:
2021-10-21 09:42