Arbejdsmiljøudvalget: To what extent are work disability and exit from work preventable?

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets övergripande mål är att syntetisera kunskap från publicerade studier med nya resultat om arbetsmiljöns effekter på övergångar mellan arbete, sjukfrånvaro, tillfällig och permanent utträde från arbetskraften samt en förväntad hälsosam arbetslivslängd genom att utnyttja rikstäckande register och data från de fem nordiska länderna. Informationen som genereras under projektet kommer att bilda den Nordiska databasen om arbetsoförmåga (Nordic Work Disability Database, NWDD). Vi syftar till 1) att identifiera yrken och yrkesgrupper i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med ökad sjukfrånvaro och tillfällig och permanent utträde från arbetskraften samt en väsentligt minskad förväntad hälsosam arbetslivslängd, 2) att syntetisera evidensbaserad internationell kunskap om arbetsrelaterade faktorer som är associerade med arbetsdeltagande och utträde från betald anställning med informationen från NWDD och 3) att identifiera arbetsförhållanden som måste prioriteras i arbetsplats

Senast uppdaterad:
2021-10-11 10:57