A Nordic approach to food safety risk management of seaweed for use as food

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det er økt interesse for å bruke tang (makroalger) som mat. Tangproduksjon er en viktig matressurs i verden og mer bærekraftig enn landbasert dyrking som krever bruk av både vann og gjødsel. Viktigheten av makroalger som mat kan forventes å øke i fremtiden, også i de nordiske landene. Produksjon, høsting og bearbeiding av tang som næringsmiddel er en utfordring for inspektører, delvis på grunn av manglende kunnskap og fordi det er mange småbedriftsaktører i feltet. Derfor er veiledning for produsentene og inspektørene nødvendig for å sikre en enhetlig kontroll og for å sikre mattrygghet. Formålet med prosjektet er å skape en nordisk tilnærming til risikohåndtering av tang son nøringsmiddel og en veiledning for inspektører som kontrollerer produksjonen av tang. En risikoanalyse vil bli skissert som grunnlag for risikohåndteringen. Relevante verktøy vil omfatte bl.a. valg av råvarer, forbehandling av alger, informasjon til forbrukere og til næringsdrivende.

Senast uppdaterad:
2022-08-17 20:03