Samerådet 2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Samerådet er en samisk NGO med 9 medlemsorganisasjoner fra Finland, Norge, Russland og Sverige. Samerådet arbeider grenseoverskridende på et bredt felt innenfor det samiske sivilsamfunnet; fra kultursamarbeid, menneskerettigheter, miljøspørsmål til internasjonalt engasjement for å fremme samiske og urfolkssaker. Samerådet deler årlig ut kulturbidrag og arbeidsstipend til samiske kulturprosjekter. Dette er det eneste eksisterende grenseoverskridende finansieringsordning for samiske kulturtiltak, der søkere fra alle land stiller på lik linje.

Senast uppdaterad:
2022-02-04 14:22