Sustainable Working Life - Visions for wellbeing and future solutions

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Målet med projektet Sustainable Working Life - Visions for wellbeing and future solutions är att utbyta kunskap och erfarenheter om arbetsliv, hållbarhet, inkludering, välbefinnande och jämställdhet mellan kvinnor och män och att skapa nya och stöda existerande nätverk. Målgrupper är myndigheter, företag, organisationer, forskare och NGOs som ska diskutera framtidens arbetsliv i ett brett perspektiv. Målet är att diskutera hur globala kriser, både ekonomiska och pandemier har påverkat och utmanat våra samhällen, och hur alla grupper i samhället, äldre, människor med funktionshinder, kvinnor och män, kan delta i arbetslivet och till utmaningarna i framtidens arbetsliv. På seminarier och studiebesök diskuteras

Senast uppdaterad:
2021-09-08 15:31