Conceptual approaches to strengthening the global science and knowledge base to inform policy-making to reduce marine litter and microplastics

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Siden 2016 har Nordisk ministerråd for miljø og klima tatt en viktig global lederrolle og bidratt til den globale politikkutviklingen for å styrke styresettet mot marin forsøpling og mikroplast, i regi av FNs miljøforsamling UNEA. Nylig besluttet ministerne på sitt møte 30.april 2020 å bevilge midler til en separat rapport som ser på hvordan en kan styrke det globale kunnskapsgrunnlaget for å støtte den globale politikkutformingen. Denne rapproten vil bygge på rapporten som legges frem i 2020 som ser på ulike elementer som kan inngå i en ny global avtale, og vil se nærmere på hvordan en styrket kunnskapsmekanisme kan bidra inn i dette arbeidet og videreføre den nordiske lederrollen i det globale miljøarbeidet og i FN.

Senast uppdaterad:
2021-03-11 11:52