Sexess

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Vi i Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) arbetar under 2020 med temat hälsa. Ett av våra utbildningsprojekt, Sexess, ämnar stärka nordiska och östeuropeiska ungdomsorganisationers förmåga att stödja ungdomars sexuella hälsa. Genom NCM-bidraget kommer vi att multiplicera effekten av detta projekt genom att i större utsträckning främja jämställdhet såväl som en hälsosam syn på sex och den egna kroppen. Vi gör detta genom lokala informations- och diskussionsverkstäder för ungdomar och genom kampanj online. Dessa aktiviteter är relevanta för alla projektpartners, men med NCM-bidraget kommer vi att öka spridningen särskilt hos partnerorganisationerna i Vitryssland, Armenien, Ukraina, Ryssland och Georgien. Därför, genom att öka spridningen av Sexess i Östeuropa, ger vi en positiv bild av norden och dess centrala värden så som jämställdhet och hälsa.

Senast uppdaterad:
2021-08-13 10:45