Seminarium “ Jämlik välfärd och lika rättigheter i Arktis”

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordiskt seminarium: Urfolk: språk, kultur och livscykel Handikapp, demens och tjänster. Målet med evenemanget är att fokusera på ursrungs folk med funktionsnedsättning samtidigt som man tar särskild hänsyn till personer med demens. Evenemanget kommer att diskutera de viktigaste mänskliga rättigheterna och rekommendationer från både ursprungsfolkets och personer med funktionshinder. Evenemanget kommer att handla om icke-diskriminering och rätten till språk och identitet. Slutligen kommer evenemanget att skissera en vision och tillhandahållande av framtida språk- och kulturkänsliga tjänster, särskilt i glesbefolkade områden, med hänsyn till de mänskliga rättigheterna och icke-diskrimineringsperspektivet.

Senast uppdaterad:
2023-05-02 16:40