Ordförandeskapskonferens: Framtidens arbete

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Organisera en konferens med temat Framtidens arbetsliv inom ramen för det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Konferensen genomförs i hybridformat där deltagande är möjligt både on-site och on-line. Eftersom fysiska möten och nätverkande ses som en viktig del av det nordiska samarbetet är konferensen planerad med 100 deltagare på plats i Helsingfors den 30 november

Senast uppdaterad:
2022-11-02 10:26