Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

De nordiska länderna står inför stora utmaningar för att ställa om till en fossilfri transportsektor och den nordiska nyttan av samarbete är därför stor. Elektrifiering av transportsektorn är ett intressant område att kraftsamla gemensamt i Norden. Projekt har identifierat och vill adressera två betydande hinder för en ökad elektrifiering. Det första är en allmän uppfattning om att elektrifiering av transportsektorn främst är en urban lösning. Idag finns ett momentum för elektrifiering i städer, men för att elektrifiering ska ha en bred och allmän acceptans och implementeras i den utsträckning som antagna klimatmål kräver, behöver detta arbete också förankras utanför de nordiska städerna. Det andra hindret är uppfattningen om att elbilsladdning är krångligt och här har i de nordiska länderna, i varierande utsträckning, politiska processer initierats för att harmonisera betalningslösningarna för elbilsladdning.

Senast uppdaterad:
2022-10-10 12:12