Workshop om telework og nye arbeidslivsreguleringer.

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Workshop/seminar om nye arbeidsrettslige reguleringer knyttet til telework. Hjemmearbeid og andre løsninger hvor arbeidet i hovedsak utføres gjennom digital tilknytning har hatt stort omfang under koronapandemien. Et sentralt spørsmål er om dette fører til varige endringer i arbeidsorganisering og tilknytningsformer til arbeid, og i hvilken grad dette møtes med endringer av, eller tydeliggjøring av, reguleringer i lovverk og kollektive avtaler. Arrangementet retter seg mot inviterte deltakere fra myndighetene på departementsnivå i de nordiske landene og Benelux-landene. Det tas sikte på inntil 30 deltakere. Arrangementet planlegges gjennomført i september 2022 i Oslo-området.

Senast uppdaterad:
2022-12-21 11:07