Modeller for produsenteierskap: Norden i front for nye sirkulære forretnings- og forbrukermodeller

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

For å nå togradersmålet i Paris-avtalen må samfunnet bevege seg fra det etablerte "bruk og kast"-mønsteret til en bærekraftig forbrukssirkel. De nordiske landene har et storforbruk og er derfor ansvarlig for å fremme løsninger som utfordrer dagens verdikjeder og materialstrømmer. Prosjektet skal utforske hvorvidt og hvordan produsenteierskap som forretningsmodell kan gi insentiv til å skape kvalitetsprodukt på en ressurseffektiv og bærekraftig måte. Det er særlig viktig å vurdere forretningsmodellenes innvirkning på økonomisk vekst og klima- og miljømål. Prosjektet skal gå over fire år, og er delt opp i to faser. Målet med første fase (2021-2022) er å få en oversikt over eksisterende løsninger, få en økt forståelse av hvilke produktgrupper som egner seg, og økt kunnskap om nødvendige rammebetingelser for fungerende produsenteierskap. I siste fase (2023-2024) skal det prøves ut ulike modeller som produsentseierskap som forretningsmodell (pilotprosjekt).

Senast uppdaterad:
2021-07-07 16:51